Chung cư 15 tầng C8

    • Địa chỉ: Phường Tăng Nhơn Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Khu Công Nghệ Cao Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phạm vi công việc: Thi công hoàn thiện