Trung tâm giao dịch thương mại, siêu thị ngành vải sợi, siêu thị và căn hộ CINCO

    • Địa chỉ: 922 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chủ Đầu Tư: Chi nhánh Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Công Ích Thanh Niên Xung Phong – Trung Tâm Thương Mại và Căn Hộ CINCO
  • Phạm vi công việc: Thi công hoàn thiện