Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Novaland

    • Địa chỉ: 239 Hòa Bình, Phườngg Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chủ Đầu Tư: Tập Đoàn Bất Động Sản NOVALAND
  • Phạm vi công việc: Thiết kế, thi công hoàn thiện, trang trí nội thất