Somerset Vista

    • Địa chỉ: Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chủ Đầu Tư: Công ty liên doanh TNHH Capitaland Vista
  • Phạm vi công việc: Thi công hoàn thiện và trang trí nội thất