Nhà Làm Việc Văn Phòng Thành Ủy

    • Địa chỉ: 58 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chủ Đầu Tư: Văn Phòng Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phạm vi công việc: Thi công hoàn thiện