Văn phòng Vietcombank – Bonday – Bến Thành

    • Địa chỉ: Số 5, công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chủ Đầu Tư: Công ty Liên Doanh TNHH Vietcombank – Bonday – Bến Thành
  • Phạm vi công việc: Thi công thiết kế & trang trí nội thất tầng 14 (Nhà thầu chính)