Vista Verde

    • Địa chỉ: Đường Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lơi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH Capitaland
  • Phạm vi công việc: Thi công hoàn thiện